Yleistä infoa

Hautauspalvelussa huolehdimme omaisten näin toivoessa kaikki järjestelyt.

Ohessa muistilista, mitkä asiat on huolehdittava tai otettava huomioon:

 • Siunaustilaisuus: ajan ja paikan varaaminen
 • Papin ja kanttorin varaaminen
 • Hautaustapa- ja paikka: arkku- vai tuhkahautaus – arkun/uurnan voi valita hautaustoimiston valikoimasta
 • Kuolintodistus
 • Hautauslupa
 • Hautajaiskutsu: kutsukortit vai lehti-ilmoitus
 • Kuolemasta tiedottaminen: työnantaja, vakuutusyhtiö, pankki, Kansaneläkelaitos, taloyhtiö sekä muut tahot esim. yhdistykset, joissa vainaja toimi
 • Vakuutukset esim. henkivakuutus, eläke ja hautausavustukset
 • Kukat ym. koristelut
 • Kantajat, yleensä 6 henkilöä
 • Valokuvaus/videokuvaus
 • Muistomerkki: valitseminen sekä kaiverruksista sopiminen ja haudan hoitosopimus
 • Suruliputus – voidaan järjestää sekä heti kuolinpäivänä kotona ja työpaikalla. Hautauspäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikassa.
 • Muistotilaisuus: pitopaikka, tarjoilut, ohjelma, ohjelman painatus
 • Kuolinilmoitus lehteen
 • Kiittäminen osanotosta
 • Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä
 • Suru on surtava ja siihen voi saada apua…

Tarvittaessa:

 • Testamentista tiedottaminen perillisille
 • Ilmoitus postiin, postin jakelun siirto omaisten osoitteeseen tarvittaessa

Mikäli vainahan asuntoa ei enää käytetä: lupien ja sopimusten lakkauttaminen esim.  tv-luvan, vesi-, energia-, jätehuolto- ym. sopimusten osalta.

Katso lisätietoja hautaustoimistojen liiton nettisivuilta Lue lisää