Perunkirjoitukset

Perunkirjoitukset, ositukset, sopimusjaot ja neuvonta kauttamme. Perunkirjoitus tulee toimittaa kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Perukirjassa selvitetään kuolinpesän tila.

Verohallintoon perukirja on annettava siten, kuin se laissa säädetään.

Kysy lisää palvelusta soittamalla 0400 354 477

Lisätietoja perunkirjoituksesta ja siihen liittyvistä säädöksistä löytyy Verohallinnon sivuilta.